דף הבית >> SolidWork
 SolidWorks

מטרה:
 
הקניית ידע ומיומנות בהפעלת תוכנת תיכון ושרטוט מכאני SolidWorks.
 
קהל היעד:

  • העוסקים, המתעתדים לעסוק באופן מקצועי ומלא והמבקשים להרחיב ידיעותיהם בתכנון ושרטוט חלקי מכונות.
  • מפעלים:   הכשרות, רענון ועדכון תקופתי ברמה גבוהה.
  • ביצוע ההכשרות במכללת אפיקי ידע  או  במפעל.

תוכן הקורס:

שרטוט 
תזכורת מושגים, מונחים, יצירת שרטוטים והדפסתם.

מבוא לתיב"מ
תפריט ראשי וסרגלי כלים (מנהל פעולות), הגדרות טוריות, בחירת פקודות והפעלת תפריטים.

יצירת סקיצות 
מושגים, מונחים, הגדרות ע"י טור ויצירת אילוצים לסקיצה.

כלי עזר
Zoom, Move, Rotate, עריכת סקיצה, יצירה מודל תלת מימדי מסקיצה, פקודות עזרה, פקודות אוטומטיות ורישום טקסט על פני שטח הפריט.

תרגילים להתוויית מודל תלת מימד
יצירת קפיצים, קשר ליישומים אחרים והדגמה.

הרכבות מושגים, פקודות ושיטות הרכבה.           

 היקף הקורס: 
60 שעות לימוד.

פדגוגיה:

  • מנהל התוכנית:   ד"ר זכריה ציוני – מומחה בנושאי ניהול.
  • הוראה:   מורים אקדמאים, מוסמכים ומנוסים.
  • מפעלים:   התאמת תכנים על פי צרכי המפעל.
 
תאריך ושעה
 לייבסיטי - בניית אתרים